Home » ILoveUkr Eng / ЯЛюблюУкрАнг

ILoveUkr Eng / ЯЛюблюУкрАнг

Zoom Registration Link https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpfuGrpzkvEtwBRCkTTF38znBoM_LviMhl

ILoveUkrEng

Course Description:

•This introductory course is designed for anyone who wants to improve their Ukrainian language skills through their knowledge of the English language. The course uses a unique student-centred, independent study on/off the ground cohort learning approach developed by Dr. Oleksandr (Sasha) Kondrashov to promote life-long learning.
•This introductory course may be adapted to any learner as each learner will decide how much practice is needed to achieve their desired goal. The main purpose of the course is to improve conversational Ukrainian skills. In addition to the course’s main goal, students can choose what goals they want to develop during the course and let Dr. Kondrashov know how to support them in reaching their goals.

Я Люблю УКРАНГ

опис курсу:

•Цей вступний курс призначений для всіх, хто хоче покращити свої навички англійської мови завдяки знанням української мови. У курсі використовується унікальний, орієнтований на студента, незалежний підхід до когортного навчання, розроблений доктором Олександром (Сашою) Кондрашовим, щоб сприяти навчанню протягом усього життя.

•Цей вступний курс може бути адаптований для будь-якого учня, оскільки кожен учень сам вирішить, скільки практики необхідно для досягнення бажаної мети. Основна мета курсу – удосконалити навички розмовної англійської мови. На додаток до основної мети курсу, студенти можуть вибрати, які цілі вони хочуть розвивати під час курсу, і дати доктору Кондрашову знати, як підтримати їх у досягненні цілей.

#ILoveUkrEng Resources

I Love Ukr Eng  Я Люблю УКРАНГ Part 1 Summer 2022: Learn Ukrainian Вивчаємо Англійську

WeekScheduled ZOOMeetLearn Ukrainian 10:30-11:30 PTВивчаємо Англійську 11:30-12:30 PT
May 9-15May 14АлфавітAlphabet
May 16-22May 21АА
May 23-29May 28БВ
May 30-June 5June 4ЦС
June 6-13June 12ДD
June 13-19June 18ЕЄE
June 20-26June 25ФF
June 27-July 3July 2ГҐG
July 4-10July 9ХH
July 11-17July 16И ІI
July 18-24July 23Ї ЙJ
July 25-31July 30КK
Aug 1-7Aug 6ЛL
%d bloggers like this: