Home » TheSWEducator » Zoomeet: Kamloops-Kusadasi. Conversation with Olena Burgac. / Зуміт:Камлупс-Кушадаси. Розмова з Оленою Бургач

Zoomeet: Kamloops-Kusadasi. Conversation with Olena Burgac. / Зуміт:Камлупс-Кушадаси. Розмова з Оленою Бургач

Зуміт:Камлупс-Кушадаси. Розмова з Оленою Бургач.

Дослідження Української діаспори.

Youtube Link: https://www.youtube.com/watch?v=gWx4naSh-LI

Олена Бургач, заступник голови Української культурної спілки Кушадаси, розповіла про унікальні проекти по підтримці Української діаспори в місті Кушадаси (Пташинний Острів) в Туреччині. Під час розмови можна дізнатися як створювалася українська громада силами Українських жінок які створили спілку для підтримки один одного, для зберігання Української мови, традицій, культури.

За ініціативою “Українська культурна спілка Кушадаси” та ГО “Спілка “Відкритий Світ” була започаткована співпраця коледжу імені Наджі Акдоган та Черкаської Гімназії №9, був підписаний договір побратимства між навчальними закладами. Ця подія не тільки вплинула на зміцнення взаємовідносин між обома школами але і підписання договору про міста побаратими Черкаси-Кушадаси. Разом з КЗ “Черкаський НРЦ “Країна добра Черкаської обласної ради” спілка організувала обмін танцювальними гуртками і коли Турецькі партнери приїхали в Черкаси на фестиваль, родзинкою зустрічі стали імпровізовані майстер-класи з народних танців Туреччини та України.

Олена розповіла що можливості співпраці і допомога Посольства України в Туреччині сприяли створенню багатьох проектів. На даний момент налагоджується співпраця між Ужгородом і Кушадаси. Українська культурна спілка Кушадаси такж проводить тематичні заходи до Дня пам’яті жертв Голодомору, Шевченкові вечори, які відвідують турецька інтелігенція, журналісти та молодь.

Спілка також попуяризує українську кухню і вже видала першу збірку українських рецептів турецькою мовою.

Буду з нетерпінням чекати новин про чудові проекти спілки, а якщо відвідаю Кушадаси то запишу наступне інтервю з Оленою про життя Української діаспори в «Пташиному гнізді» Туреччині. Дякую Олені Бургач за практичні поради як організувати діаспору і налагоджувати партнерство між Україною та Туреччиною.

Для всіх, хто хоче вступити в спілку адреса офісу: Cumhuriet Mah., Rıfat arın sokak, Yazıcı oficce, kat:2, No:9, Kuşadası. Фейсбук сторінка https://www.facebook.com/ukraynakusadasi/  Телефон спілки: +9054 147 126 40

Zoomeet: Kamloops-Kusadasi. Conversation with Olena Burgac.

Ukrainian Diaspora Studies.

Youtube Link: https://www.youtube.com/watch?v=gWx4naSh-LI

Olena Burgac, vice-chair of the Ukrainian Cultural Association of Kusadasi, shared during the conversation about unique projects to support the Ukrainian Diaspora in the city of Kusadasi (Bird’s Island) in Turkey. During the conversation, I learned how the Ukrainian community was created in Kusadasi by Ukrainian women to support each other and preserve the Ukrainian language, traditions and culture.

At the initiative of the Ukrainian Cultural Association of Kusadasi and the Open World Union, cooperation was established between Naji Akdogan College and Cherkasy Gymnasium №9, and a twinning agreement was signed between educational institutions. Together with Cherkasy NGO “Krajina Dobra”  of Cherkasy the partnership was created via cultural exchange. When Turkish partners came to Cherkasy for the festival, the highlight of the meeting was improvised master classes in folk dances of Ukraine and Turkey.

Olena said that the opportunities for cooperation and assistance from the Embassy of Ukraine in Turkey have contributed to the creation of many projects. At the moment, cooperation is being established between Uzhhorod and Kusadasi. The Ukrainian Cultural Association of Kusadasi also hosts themed events dedicated to the Holodomor Remembrance Day, Shevchenko evenings attended by Turkish intellectuals, journalists and youth.

The union also promotes Ukrainian cuisine and has already published the first collection of Ukrainian recipes in Turkish.

I will look forward to news about the wonderful projects of the association, and when I visit Kusadasi I will record the following interview with Olena about the life of the Ukrainian diaspora in the “Bird’s Island” in Turkey. I thank Olena Burgac for practical advice on organizing the diaspora and establishing a partnership between Ukraine and Turkey.

For all who want to join the association their office address: Cumhuriet Mah., Rıfat arın sokak, Yazıcı oficce, kat: 2, No: 9, Kuşadası. Facebook page https://www.facebook.com/ukraynakusadasi/ Phone number of the union: +9054 147 126 40


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: